Visioner i Valby

INTERVIEW: De københavnske teatre er i høj grad begyndt at invitere vækstlaget indenfor, ikke mindst til udvikling af nye teaterkoncepter og dramatisk tekst. På Teater V i Valby har de i de sidste otte år fremelsket og dyrket den nye dramatik med konkurrencen Dramatisk Debut. VINKs skribent tog en snak med teaterleder, Pelle Koppel, om visionerne for fremtiden.

 

Lige inden påske i år bebudede kulturminister, Bertel Haarder, en omfordeling af statens midler til de danske teatre. En omfordeling, som på sigt vil betyde en besparelse på 3,2 mio. kroner for de små storbyteatre til fordel for en prioritering af provinsen – hovedsageligt Aalborg og Odense.

 

For lægmanden siger beløbet formentligt ikke så meget, og det kan måske være svært at overskue, hvilken betydning det rent faktisk vil komme til at have. Hvis man fortæller, at 3 mio. svarer nogenlunde til, hvad et enkelt teater bevilges for en fireårig periode, begynder man måske alligevel at ane konsekvenserne, som enten kan resultere i en jævnt fordelt nedbarbering af de små storbyteatres midler eller en decideret frasortering af et eller flere teatre.

 

Et af de små storbyteatre er Teater V i Valby. Udover egenproduktioner for både børn og voksne byder teatrets repertoire på diverse gæstespil, og så har de dramatikerkonkurrencen Dramatisk Debut, som er et af de vægtigste tiltag i forhold til ny dansk dramatik inden for de senere år.

En torsdag i marts – et par dage inden kulturministerens udmelding – mødtes jeg med teaterleder på Teater V, Pelle Koppel, for at høre om teatrets mange tiltag; om deres visioner og udvikling ikke mindst i forbindelse med Dramatisk Debut.

 

Der er kaffe på kanden og sol ind gennem de store facadevinduer til teatrets café, og det er ikke svært at få Pelle Koppel til at tale om teatres visioner. De er tydeligt, at han brænder for det, han laver, for teatret og ikke mindst den danske dramatik:

 

Jeg kan godt lide det skrevne teater. Det klassiske teater eller den skrevne historie – altså, den klassiske fortælling som ramme. En væsentlig del af teatret er for mig fortællingen, historien … det er i hvert fald én vej, man kan vælge at gå med det. Det er ikke fordi, alt det andet ikke dur, det er bare dét, der tænder mig …

 

Koppel er selv uddannet skuespiller fra Århus Teaterskole i starten af 90’erne – en periode i dansk teater, hvor netop den nye, danske dramatik tog fart og på mange måder satte dagsordenen for 90’ernes teaterliv i det hele taget.

 

I starten af nullerne er det dog som om, at fokusset på den dramatiske tekst er fadet, så da Teater V i 2009 går fra at være projektstøttet til at blive et lille storbyteater, der dermed modtager en fireårig bevilling, bliver udviklingen af dansk dramatik en klar prioritet for teatret. Det er blandt andet ønsket om et alternativ til Dramatikeruddannelsen i Århus; en anden vej ind, der motiverer Koppel og Teater V. For hvilke andre muligheder har man, hvis man gerne vil skrive for teatret?

 

Hvordan kan man lave et koncept, som kan pege flere retninger og samtidig dyrke det vækstlag, som er, og give flere folk lyst til at skrive til teatret og gøre folk opmærksom på, at det overhovedet kan lade sig gøre at skrive til teatret – at der er brug for det også – for nye danske dramatiske stemmer!

 

Konceptet bliver til Dramatisk Debut – en dramatikerkonkurrence, for debuterende dramatikere, der afholdes hvert andet år, og som munder ud i en vinderforestilling, som produceres for en del af teatrets midler, således at der hvert andet år tilegnes en produktion til Dramatisk Debut.

 

Det særlige ved Dramatisk Debut er netop, at der produceres en forestilling som resultat af konkurrencen. At det ikke ”bare” er en manuskriptkonkurrence, hvor man præmieres for et vindermanuskript, som så ellers får lov at gå i glemmebogen igen.

 

De har ligesom været mantraet hele vejen igennem, at det skal blive til noget! Man skal have oplevelsen af, at der er sket noget med det, man har lavet!

 

Det er med andre ord en måde at professionalisere en debuterende dramatiker på, som Koppel formulerer det.
På den måde kunne vi faktisk gøre en vækstlagsdramatiker professionel ved at betale ham eller hende et professionelt honorar, som jo faktisk er det, der gør forskellen, at så er man pludselig professionel og ikke længere kun vækstlag!

 

Udover at styrke dramatikervækstlaget skal Dramatisk Debut også tilføre Teater V noget, som det ellers ikke ville have haft, påpeger Koppel. Teatret er langt hen ad vejen en platform for Koppels eget kunstneriske virke og vision, og derfor fungerer Debuten (som den også bare kaldes) også som en slags alternativ til det og som inspiration udefra. Desuden er det en måde at involvere og aktivere teatrets publikum i en form for medbestemmelse, for vinderen af Dramatisk Debut findes altid ved et finalearrangement med tre finalister, hvor også publikums stemmer tæller med, ligesom der også overrækkes en decideret publikumspris.

Denne VINKskribent var selv til finalearrangementet en søndag sidst i november, hvor Godt vi har Allan af Peder Frederik Jensen løb af med sejren efter en marathon-reading-søndag, som ikke kun bød på super skarp, dugfrisk, ny dramatik, men sørme også på både sandwich, kage og indisk buffet! What’s not to knuselske?
Før man når så langt som til finalen, bedømmes de indkomne manuskripter af en jury bestående af personer med forskellig tilknytning til teaterverdenen – skuespillere, teaterledere, instruktører, dramaturger og etablerede dramatikere, som bliver valgt fra gang til gang. Koppel sidder også selv i juryen, men har som de andre blot en enkelt stemme – ”jeg kan ikke bestemme”! – som han pointerer. Jakob Weis, som er juryformand og selv Reumertvindende dramatiker, sidder også fast i juryen, og det er ikke helt tilfældigt.
Han og Koppel har kendt hinanden i mange år, og de deler interesse og passion for den dramatiske tekst, så for Koppel var det en del af idéen, at Dramatisk Debut skulle være et fælles projekt.

 

Det er hans (Weis’) kompetencer og ekspertise, som ligesom også er en del af hele det her projekt, og det er blandt andet også derfor, vi har lavet de her skrivekurser i forbindelse med det, som så er kommet bagefter…

 

De skrivekurser, som Koppel refererer til, er Dramatisk Laboratorium, som er et 12 ugers skrivekursus, der tilrettelægges og faciliteres af netop Jakob Weis, og som startede i forlængelse af den allerførste konkurrence. Pointen er at give nogle af dem, som viser interesse og talent, en mulighed for at dygtiggøre sig yderligere. Og at skabe interesse for konkurrencen, selvfølgelig, tilføjer Koppel.

 

I sin nuværende form afsluttes kursusforløbet med en workshop og en professionel, offentlig reading af deltagernes tekster. Som kursusdeltager får man altså oplevelsen af at se sin tekst – et stykke dramatik i novellelængde – komme til live på Teater Vs scene.


Nye formater og visioner

Der er dog ambitioner om at udvide konceptet og tilføje en overbygning til det eksisterende kursus. I så fald vil formatet formentligt ændre sig en smule, så den offentlige reading vil blive rykket til overbygningsforløbet, hvor den måske vil give mere mening, fortæller Koppel. I stedet overvejes en model, hvor kursisterne i det første forløb kan få deres tekster cold readet et par gange i løbet af kurset.

 

En cold reading er en oplæsning af en dramatisk tekst, hvor skuespillerne ikke har indøvet teksten, men læser den direkte op uden forberedelsestid, hvilket kan give et hint om, hvor teksten står skarpt, og hvor den måske trænger til opstramning, uddybelse eller slet og ret omskrivning.

 

Så når vi kaster et forsigtigt blik ind i fremtiden, kan Koppel godt se de forskellige tiltag som en tretrinsraket med en startpakke, en mellempakke og så Dramatisk Debut.

 

Giver det mening?

 

Spørger han. Det synes jeg, det gør.
I det hele taget har det været tid at gøre status over de sidste otte år med Dramatisk Debut og skrivekurser på Teater V, og der spekuleres i, hvad der kan optimeres. En del af konceptet har været, at der er blevet produceret med det samme – at bevægelsen fra idé til handling er gået ret stærkt. Som Koppel påpeger, har det en fed energi at sige: Godt, vinderen er fundet – vi producerer! Og så står det dér – Bang!

Alligevel har jagten på det hurtige fiks måske gjort, at man ikke er nået helt i bund med forestillingerne. Det er i hvert fald en overvejelse, som de har gjort sig på Teater V, så fra næste Dramatisk Debut vil man forsøge at give det lidt mere tid; forlænge produktionsperioden og simpelthen nurse mere om projektet.

 

I virkeligheden ville teatret gerne gøre endnu mere for vækstlaget og for de spirende dramatikere, som deltager i Dramatik Debut. For eksempel ligger det i pipelinen at arbejde videre med flere af de deltagere, som viser talent og potentiale til at kunne gøre en forskel, men meget afhænger selvsagt af de omtalte bevillinger.
Med kulturministerens udmelding blev der derfor lagt op til noget en gyser, for hvem får lov at arbejde videre med deres idéer og visioner, når der efterhånden er mange om buddet, når det kommer til udviklingen af dansk dramatik. Da Teater V satte gang i fokuseringen på ny dansk dramatik, var der ikke var så mange, der tog hånd om projektet, men det har ændret sig i mellemtiden.

 

I dag er der jo ikke noget teater, som ikke har det! Nu er det blevet meget hit-agtig – alle er hjertet af ny, dansk dramatik, og det er jo superfedt, at det er sådan!

 

Påpeger Koppel og lufter da også en overvejelse om, at det derfor kunne være tid til at kaste sig over et helt nyt indsatsområde, men gode tilbagemeldinger fra laboratoriernes kursister og deltagere i Dramatisk Debut har alligevel fået teatret til at holde fast i hjertebarnet og altså eventuelt sætte det lidt mere i ramme i nogle nye formater, da det stadig er et væsentligt projekt.

 

Mens der ventes på et skilt

Jeg spørger Koppel om, hvor mange der sædvanligvis sender ind til konkurrencen og søger om plads på skrivekurserne, og han indrømmer, at det godt kan svinge en del – ikke overraskende meget afhængig af, hvor fuld en markedsføringsskrue, der har været drejet på. Især Dramatisk Laboratorium er ikke som sådan noget, der råbes højt om fra teatrets side.
Jeg er interesseret i at vide, om det er et bevidst valg. Altså, at de ikke råber højt?

 

Koppel tænker sig lidt om.

 

Hmmm… ja, altså… i virkeligheden vil jeg sige, at vi har haft større fokus på at arbejde med de her ting end at fortælle om dem. Det er jo igen måske også noget, vi som teater kan blive endnu bedre til… Nu sagde du lige selv, at de ikke vidste, der lå et teater i Valby?!

 

Ja. Det kom jeg vist til at nævne, inden vi startede interviewet – at det hjemme på VINK ikke havde vakt den store genklang, da jeg nævnte mit lokale teater i Valby.

 

Men én af udfordringerne ved at være et nyt teater er netop dét – at være ny i gamet, ikke at have en teaterbygning, der har ligget samme sted i 50 år; ikke at være forankret på samme måde i folks bevidsthed.

 

Vi er faktisk stadig ved at ansøge om at få et skilt op, hvor der står TEATER…  

 

Fortæller Koppel. Teater V har ligget der i 10 år, men har til huse i en kommunal bygning, og så skal man have tilladelse til den slags. Det regner Koppel dog også med, at de får lov til, men det viser meget godt, at der stadig er en vej at gå i forhold til at blive et fuldstændigt etableret teater.

 

Selvom skiltet ikke er kommet op endnu, og der på dette tidspunkt stadig ventes i spænding på de økonomiske bevillinger, kan Koppel ikke lade være med at komme med en teaser på falderebet:

 

Og så har vi et ekstra projekt også, som ligger og som afhængigt af bevillinger og ting og sager… Ja, jeg kan ikke snakke så meget om det, for jeg ved ikke, hvordan det kan realiseres, men vi har ligesom en yderligere fase af de her ting, som vi gerne vil bygge på, og som også er udviklingsrelateret –

 

”Altså i forhold til tekst”? Spørger jeg.

 

Både tekst, men ja, ja, ja…i det hele taget!

 

Mere kan Koppel ikke sige på nuværende tidspunkt, for som han siger:

 

Det er jo svært at se fremad, når man ikke ved, hvad man ser frem i mod. Så det har vi lige brug for at vide. Før vi rigtigt kan gøre noget.

 

…………………

 

28. april blev spændingen så udløst, da Kultur- og Fritidsudvalget kunne fremlægge en ny, opdateret liste over små københavnske storbyteatre for perioden 2017-2020. Teater V er heldigvis stadig på listen over teatre, som vil modtage en fireårig bevilling, om end de – som de fleste på listen – er blevet skåret noget i forhold til den nuværende periode.

 

Hvad det helt præcist kommer til at betyde for visionerne i Valby, vil tiden vise, men denne skribent håber og satser på, at Teater V med Koppel i spidsen nok skal finde en måde at dyrke udviklingen af ny dansk dramatik – og alt det andet. Det er nemlig på alle måder et væsentligt projekt.

 

Mens vi venter på at finde ud af, hvad fremtiden byder, er det dog allerede nu muligt at se reglerne for deltagelse i Dramatisk Debut 2018 på Teater Vs hjemmeside.

 

Og hvis man ikke lige går rundt med en spirende dramatiker i maven, kan man også blot gå på opdagelse i teatrets omfattende og flotte program i forbindelse med CPH STAGE:

 

 

 

Hvor:

Teater V
Porcelænstorvet 4
2500 Valby

 

//Illustration: Amalie Hjelm

Uddannet cand. mag i teatervidenskab og dansk med forkærlighed for det groteske og den dramatiske tekst. Dårlig grammatik gør mig trist. Er til gengæld vild med kunstskøjteløb, udstoppede dyr og tatar. Mådehold er min store udfordring.