Midnatsfartøjet

Midnight Vessel
Javier Tapia, Midnight Vessel, 2017, udstillingsview, Den Nordiske Ambassade // Foto: JUAN HEIN.

Det visuelle, der omgiver os i hverdagen, er ikke kun hverdagsobjekter. Alle bærer de på en mening – en mening, der som iskrystaller, i fraktale geometriske former, dannes og gendannes i det uendelige. Objekterne bærer på vores fælles historie i en fortid og nutid, vi alle deler. Men objekterne kan også bære på helt personlige minder. I en ny udstilling inviteres vi nu til at finde sammenhænge i det net af visualitet, der omgiver os. Vi skal besøge den chilensk fødte billedkunstner Javier Tapias aktuelle installation ”Midnight Vessel” i det kun seks måneder gamle udstillingsrum, Den Nordiske Ambassade.

Dokumenter, publikationer, ting, tegninger, fotografier og objekter danner et farverigt og forunderligt kunstværk, der flyder som en strøm langs gulvet i udstillingsrummet. Kunstneren bag, Javier Tapia, der startede sin kunstuddannelse i Chile, er i dag uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Han er berejst og kendt for sin næsten antropologiske tilgang til sine værker, hvilket også kommer til udtryk i denne installation af objekter, der er indsamlet forskellige steder i verden.

De opstillede objekter vil med Tapias ord være velkendte og historiebærende for nogle, mens de for andre vil stå som simple hverdagsgenstande. Fælles for oplevelserne er dog, at objekterne altid vil danne betydninger på kryds og tværs. De danner mening, som dog er forskellig, alt efter hvem der betragter objekterne. Tapia har udvalgt objekterne, så der dannes kontraster og forbindelser mellem dem som et videnskabeligt forsøg, hvor den mening, der opstår i sammensætningen, udforskes. Målet er at finde svar på de mange spørgsmål, der knytter sig til vores komplekse, fælles verdenshistorie.

Midnight Vessel
Javier Tapia, Midnight Vessel, 2017, udstillingsview, Den Nordiske Ambassade // Foto: JUAN HEIN.

Udstillingens titel kan betyde ’midnatsfartøjet’ eller ’bærer af midnatten’. Midnatten er det enkelte sekund, hvor dag bliver til nat og nat bliver til dag. Det er et enkelt øjeblik, der i Tapias installation fryses og krystalliseres til et stilbillede, hvor vi som beskuere, helt privilegeret, får mulighed for at betragte det visuelles net af mening, mens det flyder som en farverig strøm gennem alt- og intetheden. Det er øjeblikket, hvor forandringer sker, modsætningspar mødes, og begreber flyder sammen. Udstillingsstedets rum bliver bærer af dette spektakulære øjeblik. Udstillingsrummet bliver fartøjet.

Tiden er på flere måder omdrejningspunkt i installationen. Objekterne trækker tråde til både en fortid, nutid og fremtid. En nutid, da objekterne opleves her og nu. En fortid, da objekterne kan referere til en hændelse eller en følelse, vi mindes. Men i dette krystalliserede øjeblik i udstillingsrummet er både fortid og nutid ét, mens de sammen flyder gennem lokalet mod en endnu ukendt fremtid.

Men hvilken mening kan man så finde i installationen? I det lille, hvidmalede lokale fyldes gulvet af et stort kongeblåt klæde, delt af et gangareal i midten. Fra gangarealet kan man betragte de opstillede objekter. Der er bøger, træskulpturer, noget der ligner træinstrumenter eller værktøj, et mexicansk tæppe i kraftige farver, en vikingehat i plastik, en globus, malerier, et hovede i flamingo med påklistrede, brune M&Ms, et religiøst symbol, en mannequinarm i plastik og ikke mindst en stor kajak, der fylder meget af den ene side af installationen. Der er et peace-tegn, plastiklegetøj, sten, en minkpels og meget andet.

Midnight Vessel
Javier Tapia, Midnight Vessel, 2017, udstillingsview, Den Nordiske Ambassade // Foto: JUAN HEIN.

Mange objekter giver øjeblikkelig mening for mig på den ene eller den anden måde. Og så er der relationerne imellem dem: der er tydelige tegn på forskellige kulturer, hvilket ved første øjekast fremstår eksotisk. Objekternes referencer og relationer er mangetydige, og kontrasten mellem naturmaterialer og plastik, som eksempelvis de udskårne træfigurer overfor plastikvikingehatten, vidner om en kontrast mellem kulturer og samfund. Det tegner et billede af en globaliseret verden, hvor alle disse objekter findes side om side og eksisterer i komplekse relationer. Tankerne flyder dog også hen på alvorlige historiske begivenheder som racekonflikter og slavehandel, hvilket i kraft af 100-året for salget af De Dansk Vestindiske Øer fremstår som et relevant emne. Også flygtningestrømme dukker op i mine tanker, fremkaldt af kanoen, der flyder på en strøm mod noget andet og ukendt. Referencerne er mange i både stor og lille skala.

Objekterne, der bærer på hver sine historier og referencer, bliver samtidig interessante i kraft af deres form, farve og materiale, der blandt andet inkluderer sten, træ, papir, jern, plastik og bomuld. Objekterne komplimenterer hinanden på en fascinerende, æstetisk interessant måde. Selv hverdagsobjekterne fremstår skulpturelle – som den store salt- eller peberkværn, hvor man bemærker de fint drejede former og det lyse, glatslebne træ, der pirrer taktilsansen. Objekterne er noget, vi måske genkender, men har samtidig karakter af ren form, farve og materiale, og rækker ud efter hinanden på kryds og tværs.

Javier Tapia, Midnight Vessel, 2017, udstillingsview, Den Nordiske Ambassade // Foto: JUAN HEIN.

Installationen er både en fryd for øjet og en vigtig påmindelse om alvorlige historiske hændelser. Det er en søgen efter svar gennem fremsættelsen af spørgsmål. Spørgsmål, der vil blive stillet og besvaret forskelligt alt efter hvem, der betragter installationen. Og det vigtigste her er måske ikke, hvilke svar vi finder, men derimod at vi vælger at reflektere.

Men endnu et lag er i mine øjne også til stede i udstillingen. Nemlig det, at det visuelle ikke blot er æstetik eller hverdagsobjekter – det visuelle er bærer af mening, der bør erkendes med en vis alvor – og det er ikke mindst dén følelse og forunderlighed, der bliver siddende i mig længe efter mit besøg i Den Nordiske Ambassade.

Hvor: Den Nordiske Ambassade, Hillerødgade 83, 2200 København N.

Hvornår: torsdag – lørdag kl. 14:00-18:00 indtil den 6. maj.

Mønt: gratis.

LÆS FLERE ARTIKLER AF RIKKE HÉR