VISIONER 2017

Hvem er VINK?

VINK er et digitalt kulturmagasin og en folkeoplysende forening, som er platform for de spirende og skæve kulturinitiativer i København, der baner vej for og med kulturskabere. Vi samles i et ambitiøst og socialt fællesskab på 100 frivillige ildsjæle, som både formidler om kultur gennem skriv, billeder og podcast og selv skaber kultur gennem pop up-events. I dette arbejde støttes og inspireres vi af vores herlige medlemmer VINK VENNER.

 

VINK om 1 år:

Vi skal (fortsat) være innovative, proaktive, idéudviklende, deltagende. Og vi skal rykke hurtigt – der skal ikke være langt fra idé til handling.

 

VISIONER

1. Styrket bruger- og medlemsinddragelse

 • Oplæg til generalforsamling, decideret planlægning af en diskussion for medlemmerne.

 

2. Økonomisk og driftsmæssig bæredygtighed

 • Afsøg muligheder for støtte som folkeoplysende forening.
 • Mediestøtte
 • Undersøge muligheder for andre indtægter
 • Afsøg muligheder for ansættelse af medarbejder mhp. drift

 

3. Overdragelse af viden - fremtidssikring af VINKs fremtid

 • Udvalg, der udarbejder forslag til ny ledelsesstruktur
 • Troldmand og lærling-princip
 • Specificering af redaktørernes kerneopgaver (en VINK-håndbog eller udbygning af nuværende håndbog):
  • Opstartsmail 
  • Relancere opstartssession
  • Optimering af intern kommunikation
  • Italesætte at redaktørerne er point of contact ift. kommunikationsveje.

 

4. Samskabelse med eksterne partnere

 • Vi skal organisere det, så VINK kan indgå i mange og krævende samarbejder, uden det vælter VINK i al sin helhed
  • Lægge en strategi for, hvordan samarbejder skal fungere (hertil mapping af hidtidige samarbejder).

 

5. Vejlede og rådgive kulturskabere

 • VINK skal indgå i relevante netværk, hvor vi erfaringsudveksler og rådgiver kulturskabere.
  • Nedsætte retningslinjer for hvordan/om vi skal agere som rådgivere
  • Afklare kulturhusvision

 

6. Målrettet indsats omkring øget tværredaktionelt samarbejde

 • Skabe rum for at redaktørerne fordrer tværredaktionelt samarbejde

 

7. Større antal medlemmer

 • VINK VENNER; medlemskab gøres lettere, medlemskort med post, løbende medlemskab.
 • VINK VENNER skal være synlige ved alle arrangementer
 • VINK VENNER skal nævnes i relevante sammenhænge, jobsamtaler, session og andre interne arrangementer.
 • VINK VENNER skal finde på et skævt initiativ, hvormed de kan gøre sig relevante for VINKerne.

 

Konkrete aktivitetsforslag:

 • App, festival, forlag, banko, ambassadører.