Teaterrum: Dansehallerne

Dansehallerne er mere end blot et teater. Det er et sted, hvor mange forskellige aktiviteter udspiller sig, med dans som det primære omdrejningspunkt. Denne alsidighed kommer til udtryk i lokalerne, der umiddelbart kan synes nøgne, men som netop fungerer som en alsidig ramme, der kan have mange forskellige funktioner.

I min serie af tegninger har jeg forsøgt at livagtiggøre Dansehallernes lokaler ved at tilføje tegnede former til de fotografier, jeg tog under mine besøg på stedet. Jeg har forsøgt at vise det liv, der gennemsyrer rummene, selvom de umiddelbart virker nøgne og tomme. For bag de bare vægge summer det af energi.

andreas-blinkenberg-vinduer

andreas-blinkenberg-spiral andreas-blinkenberg-hal andreas-blinkenberg-bobleloft

Om projektet

Teatret har alle dage fascineret. Det er stedet, hvor komedie og tragedie lystigt blandes, det sted hvor vi søger hen for at underholdes, røres og fornyes, det sted hvor vi lægger vores bekymringer fra os og træder ind i en kunstig verden, der til tider synes mere ægte, end noget vi kan opleve ude i den virkelige verden. Teatret er det stof, som drømme er gjort af, et besjælet rum, et rum der kun er noget i kraft af sit indhold. Men men hvordan ser der ud, hvis man trækker scenetæppet til side og kigger om bag scenen? VINK har bedt 5 af vores kunstnere om at fortolke teatret som rum. Teatret som byrum og kunstnerisk rum, om at undersøge form frem for indhold. Det er blevet til 5 portrætter af 5 unikke københavnske teatre. Dette er første udgivelse af 5, som vi vil publicere hver søndag i løbet af den næste måned. Hele projektet vil til sidst blive udstillet samlet i Dansehallernes foyer fra 11.november til 18.november. Læs mere her.

Holdet bag

Tegner Andreas Juul Blinkenberg, fotograf Karin Skaarup, tegner Nicole Jonasson, tegner Liv Habel og fotograf Kim Granli.