ARTWORK#1: Sarah Gad Wøldikes Lydlandskaber

Den ene inspireres af klassisk musik, den anden fandt inspiration i et ”NEJ”. Den ene arbejder analogt, mens den anden leger sig igennem en verden af  digitale fejlstreger. Begge brugte weekenden ved kunsttiltaget CPH ARTWORKS#1 i Nørrebrohallen, og begge fik lov til at fortælle om et udvalgt værk. Designer Sarah Gad Wøldike samt billedmager og fortæller Jonas Gejl folder her deres krøllede kreativitet ud for dig igennem to portrætter. Artwork#1 er Sarahs Lydlandskaber.

 

Vi befinder os i Sarahs Lydlandskaber. Her er tre forskellige klassiske, musikalske værker fra barokken, romantikken og 1970erne hver især blevet kortlagt ud fra nodernes partitur, hvorefter motivet er blevet nedfældet igennem en omstændelig trykkeproces. Resultatet er nu tre ophængte værker, der hver viser tre forskellige Lydlandskaber med hver sit kuperede lydlige terræn. Et terræn der danner rammen for Sarah Gad Wøldikes eksamensprojekt på Danmarks Designskole, og som nu udstilles og sælges ved første omgang af CPH ARTWORKS. Omkring os i Nørrebrohallen summer det af kunstnerisk engagement og prutten om priser fra de andre stande. Men mit møde med Sarah Gad Wøldike handler ikke om at handle. Det handler om at lytte.

 

Lydlandskaber. //Foto: Nynne Thykier

Sarah har nemlig indvilliget i at lukke sit værk Lydlandskaber op og fortælle om dets tekniske såvel som finurlige detaljer. Hun har igennem 16 år spillet adskillige klassiske instrumenter, heriblandt violin og harpe, hvilket har bevirket, at øjne og ører arbejder tæt sammen på den nyligt uddannede designer.

 ”Lydlandskaber er et begreb, man bruger til at beskrive stemningen i lyden igennem en billedlig forestilling af et landskab, der bølger og bevæger sig. Der er derfor et link, der beskriver mellemrummet mellem billede og lyd, som er så filosofisk langt ude, at man ikke sætte en finger på det.”

 

Vivaldi på et bræt 

Alligevel har Sarah taget den filosofiske udfordring op og kastet sig ud i at visualisere tre klassiske kompositioner med omtrent 150 års spring i tid. Selve arbejdsprocessen har dog været mere praktisk end filosofisk. Ud fra de skrevne noder har Sarah sat nåle på et bræt og forbundet dem med tråd til sidst. ”Præcis ligesom man gjorde i SFO´en” siger hun grinende, mens hun hiver grovskitser op fra en kasse på gulvet, som ganske rigtigt ligner mere en hjemmelavet julegave end Vivaldis komposition fra barokken.

”Det sjove var, at samme teknik gav så forskellige udfald, for når man hører stykkerne, er der klart en forskel. Det er meget forskellige stemninger i stykkerne, hvilket også udtrykkes i farverne. Eksempelvis barokken, der er meget mere harmonisk end de andre.” Fortæller hun, alt imens hun står og vifter med Vivaldi på et bræt.

 

Analogt, uperfekt og super omstændeligt

Når jeg hører alle tankerne forud for Lydlandskaber, har jeg svært ved at forestille mig, at alle disse gennemtænkte og velovervejede arbejdsprocesser munder ud i en kunstnerisk udformning, der er bevidst uperfekt. Men når man som Sarah arbejder med serigrafitryk, er processen analog, og hvert tryk adskiller sig fra hverandre. Teknikken er meget skrøbelig, og der går mindst et døgn fra den ramme, man arbejder i, sættes i gang, til første tryk kan laves. Det skal tørre af mange, mange omgange. Men hvorfor bruge dyrebar tid på så omstændelig og svær en proces, der alligevel aldrig kan blive helt fuldendt?

”Det kommer nok efter mange års undervisning i at skulle lave alt perfekt i Photoshop, så ville jeg gerne tilbage til det menneskelige i processen. For når man kan se og mærke håndværket, får man også en dybde, man ikke kan printe sig til. Især i Lydlandskaber synes jeg følelsen af, at det håndlavede udtryk var vigtig, for den klassiske musik bliver spillet i hånden af analoge instrumenter.”

 

// Foto: Nynne Thykier

Terrænet i et branchelandskab

Apropos omstændeligt så virker det også omstændeligt som ny designer at skulle navigere i et branchelandskab, hvor man ikke kan se efterspørgslen for bare udbud. Det vrimler med kunsttiltag og markeder for nye designere, som Sarah også har deltaget i af flere omgange. Hun fortæller dog, at oplevelsen på CPH ARTWORKS har været positivt præget af et engagement kunstnerne imellem og ikke så meget kampen om kunderne.

”Arrangørerne har formået at skabe en god bredde både i erfaring og udtryk blandt os udstillere. Man kan også mærke, at folk er interesseret i CPH ARTWORKS som kunst, og de besøgende har spurgt enormt meget ind til, hvordan jeg arbejder. Det giver konceptet bag CPH ARTWORKS mere tyngde.”

Tyngde er ligeledes et nøgleord i beskrivelsen af Sarah Gad Wøldikes arbejde med Lydlandskaber. En tyngde i overvejelserne bag værket og en tyngde i omstændeligheden ved trykkearbejdet og det skrøbelige format. Men det analoge udtryk og Lydlandskabers uundgåelige uperfekte resultat skaber tilsammen et levende og interessant udtryk, der gør samtlige af Sarahs serigrafitryk til et unikt landskab og et terræn for sig.